صفحه اصلی| پشتو | English |
امروز چهارشنبه ۱۲ حمل ۱۳۹۴

اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه

 

تعداد اعضأ 16 نفر

 

 

شماره

اسم

تحصیلات

پست

1

محمد محقق

-

رئیس

2

مولوی عبدالعزیز

-

معاون

3

دین محمد عظیمی

-

منشی

4

ساهره شریف

-

عضو

5

عبدالحق

-

عضو

6

ناجیه ایماق

-

عضو

7

حمیرا اکاخیل

-

عضو

8

صیفوره نیازی

-

عضو

9

سامعه عزیزی سادات

-

عضو

10

فهیمه سادات

-

عضو

11

شیخ احمد

-

عضو

12

آصفه شاداب

-

عضو

13

فوزیه روفی

-

عضو

14

محمد معین مرستیال

-

عضو

15

اسد الله همت یار

-

عضو

16

نعمت الله غفاری

-

عضو

17

ضیاء الله بیگزاد

0700557887

دستیار